Målfest heading salgsside

Når du alltid målene dine? Nei, det blir ofte enda bedre!!

Det kan være DEG som sier det når du er blitt en racer på å integrere elementene i å manifestere (realisere) målene dine! Lær deg å sette riktige mål for deg selv!

Bli med på 21 dagers programmering med en enkel og tilgjengelig bruk av Sinnsspeilet (en fantastisk teknikk for måloppnåelse)!! Du får forklaringer og øvelse som ligger klar til deg hver dag.

Har du 5 - 20 min å prioritere hver dag på noe som gjør deg godt? Du er hjertelig velkommen inn 💕

Kjøp nå KUN kr 499
* Et program over 21 dager med daglige programmeringer rettet mot realiseringen av ditt konkrete mål.

* Daglig veiledning til steg for steg (til og med om de er små) handling mot realiseringen av drømmen din.

* Loggbok for å observere egen fremdrift mot eller vekk fra målet og hvordan du justerer underveis.

* Daglige påminnelser for at du skal holde deg engasjert og følelsesmessig knyttet til målet ditt.

* Muligheten til å stille spørsmål og få svar som gjør at du kan legge vekk tvil og frykt og fortsette mot målet! Du beholder tilgangen i 1 år.
manifestering fra hjerte vinter

HVA ER DE VIKTIGSTE TEKNIKKENE DU TRENGER FOR Å MANIFESTERE (realisere) DET DU ØNSKER?

Alle mål trenger "en gjødslet grobunn" for og realiseres. I Silvametoden får du konkrete teknikker og veiledning som hjelper deg til å skape det du ønsker igjen og igjen....

13

1. Teknikker som virker

Du lærer å bruke en av de mest effektive teknikkene i Silvametoden som heter Sinnsspeilet. Denne teknikkene lærer deg å forestille deg ønskede resultater, utvikle evnen din til å omdanne drømmene dine til realitet, heale det som er problematisk for deg og løse alle typer problemer.

Du kan bruke denne teknikken for å oppnå harmoni mellom fryktene dine og det du drømmer om, og realisere ønskene dine med fornyet kraft og energi.

2. Sett riktige mål

Å vite hva du vil er grunnlaget for å skape et sunt og lykkelig liv. Det er et nøkkelelement for vellykket prestasjon og manifestering/realisering av det du ønsker. Som du hørte meg nevne så tror ofte folk at det vet hva de vil....men allikevel velger de ofte mål som er feil for deg. Så snart du har bestemt deg for det riktige målet, vil alt legge seg til rette for at du skal nå det på kortest mulig tid.

12
11

3. Daglig øvelse

En av hindringene for å realisere det du ønsker er mangelen på bevisst aktivitet i eget liv. Du lever dag for dag på autopilot og aksepterer det som skjer rundt og med deg. Heldigvis er det mange måter å ta tilbake en bevisst tilstedeværelse både for å oppfylle drømmene dine og i alle deler av livet.

Akkurat som du trener en muskel daglig for at den skal bli sterkere, kan du trene bevisstheten din med mentale teknikker som utvikler sinnet ditt´s evne til å fokusere tankene dine på det du ønsker.

4. Fysisk handling i retning målet ditt

Vi er dualistiske av natur, så alt vi programmer for subjektivt (mentalt) må vi støtte opp om med håndfast, fysisk handling. Hver dag må du utføre en handling som beveger deg i retning målet ditt. Det må ikke være noe stort, men det må tydelig vise deg og universet at du er seriøs og virkelig ønsker å oppnå det du har satt deg som mål.

10
9

5. Vær sensitiv for tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger er informasjon som en respons på programmeringen du har satt igang, og som hjelper deg til neste steg. Tilbakemeldinger er ikke enten positive eller negative, de bare ER der for å hjelpe deg videre i riktig retning. Deltagere på kurs i Silvametoden gir tilbakemelding om at de får en eller annen form for respons (internt og eksternt) som forteller dem om de er på rett spor eller beveger seg vekk fra målet innen det er gått 3 dager siden programmeringen startet.

FORESTILL DEG AT DU KAN MANIFESTERE

Målfest på dataen
* HENDELSER du ønsker, sånn som å møte en gammel venn eller få drømmejobben.

* KREATIVE LØSNINGER og svar på utfordringer. 

* Vellykkede og ØKONOMISK gode business ideer. 

* Den beste fysiske, emosjonelle og spirituelle tilstanden som leder til en sunn LIVSSTIL.

* Evnen til å tiltrekke deg penger og gjøre beslutninger som fører til OVERFLOD i alle områder av livet.

Hei! Jeg heter Lene Thorgersen Røine, og jeg skal veilede deg gjennom denne reisen gjennom 21 dager med konstruktive og gode programmeringer. Det er mange suksessfaktorer bygget inn i dette enkle programmet som gir deg en innsikt i hvordan du kan bruke Sinnsspeilet i hverdagen din for å nå målene dine og ta i bruk de flotte ressursene du har. Unn deg å skape mer av det du ønsker deg i livet for en hverdag fylt med mestring og mye livsglede.  

Bli med oss for å skape en bedre deg og en bedre verden, en dag av gangen!

Beste hilsen fra Lene, ansvarlig for Silvametoden i Norge og Sverige

lene2-mindre str