Silvametoden lanserer….

- STYRK EGENSKAPENE DINE

Øvelser for å styrke og oppgradere egenskapene dine. Det er 15 egenskaper med en morgen og kveldsmeditasjon for hver, totalt 30 meditasjoner + 2 bonuser.

Flotte øvelser du beholder, og kan gjøre om og om igjen. Styrk egenskaper som fører til fremragende resultater!

OPTIMISME, EMPATI, SELVBILDE, ÆRLIGHET, ENTUSIASME, MOTSTANDSKRAFT, ANSVARLIGHET, KREATIVITET, KONSENTRASJON, INTUISJON, GENERØSITET, VENNLIGHET, SELVTILLIT, LOJALITET, TÅLMODIGHET


Her er en smakebit på en øvelse om POSITIVITET OG OPTIMISME

HVORDAN KAN MEDITASJON PÅ EGENSKAPENE MINE GJØRE LIVET MITT BEDRE?

Forskning innenfor sinnet og menneskelig potensial indikerer at de personlige egenskapene dine er de karakteristiske trekkene som definerer hvem du er. De inneholder innebygd kunnskap og ferdigheter som du kan ta med deg inn i relasjonene dine, både personlig og profesjonelt. De personlige egenskapene dine definerer hvordan du vil tilnærme deg en rolle eller oppgave på veien din mot suksess.

Den enkleste veien til å heve nivået på de fremragende egenskapene dine, enten det gjelder helse, karriere, gode relasjoner, overflod, lykke eller opplysning, er å få tilgang til den kraftfulle indre tilstanden som naturlig oppleves under meditasjon.

Det er et velkjent faktum... for å leve et lykkeligere og mer meningsfylt liv, må du lære deg å identifisere og best mulig utnytte de personlige egenskapene dine. De er en viktig del av å kunne utvikle deg både personlig og profesjonelt.

HVA KAN "STYRK EGENSKAPENE DINE" GJØRE FOR DEG?

 • STYRKE PRESTASJONENE DINE
 • BYGGE KOMPETANSE OG PERSONLIGE FERDIGHETER
 • FORBEDRE PROBLEMLØSNING
 • STYRKE RELASJONER
 • VEKKE EGENMOTIVASJON
 • Med disse egenskapene bli livet lettere.

Du har i deg hver eneste egenskap og ressurs du trenger for å lykkes. Alt du trenger er å lære hvordan du får tilgang til dem og hente dem frem etter behov!

Programmet inneholder følgende egenskaper:

 • Positivitet og optimisme
 • Empati og medfølelse
 • Et positivt selvbilde
 • Ærlighet
 • Entusiasme
 • Resiliens - motstandskraft
 • Ansvarlighet 
 • Kreativitet
 • Konsentrasjon
 • Intuisjon
 • Generøsitet
 • Vennlighet
 • Selvtillit - selvsikkerhet
 • Lojalitet
 • Tålmodighet

HVA ER FORDELENE MED Å MEDITERE PÅ FORDELENE AV DE PERSONLIGE EGENSKAPENE DINE?

 1. Du utvikler en livsstil som inkluderer meditasjon

Vitenskapen har gang på gang vist at fordelene med daglig meditasjon forbedrer helse, relasjoner, evnen til problemløsning, karriere og kreativitet. Når meditasjonen er spesifikt designet med et formål i tankene, for eksempel å utvikle høyverdige egenskaper og bruke meditasjoner med bilder og følelser, blir omprogrammeringen av ditt underbevisste sinn sikret.

"Styrk egenskapene dine" tar deg gjennom de forskjellige meditasjonene, alle rettet mot at du skal få tilgang til de iboende egenskapene og ressursene dine på en kreativ måte, og bruke de mentale sansene dine til å programmere ditt underbevisste sinn.

19
20

2. Lær å bruke meditasjoner som er fylt med energi og følelser

Disse dynamiske meditasjonene bruker bilder, energi og følelser for å dypt påvirke og programmere dine indre bevissthetsnivåer med egenskaper og ressurser som vil gjøre alle aspekter av livet ditt enklere.

Når kroppen din, hjernen din og sinnet ditt begynner å eie disse egenskapene og ressursene, vil de ønske å få tilgang til dem for å håndtere stress, bekymring, håpløshet og maktesløshet.

3. Lær kroppen, hjernen og sinnet ditt å bevege seg til en godt sted helt naturlig

Etter å ha meditert daglig vil kroppen din, hjernen din og sinnet ditt være trenet til å naturlig og automatisk få tilgang til egenskaper og ressurser etter behov. Med disse egenskapene og ressursene tilgjengelig for deg, er du i stand til å vise frem det beste i deg selv, selv i de mest utfordrende situasjonene. Problemløsning blir enklere, og suksess er håndgripelig.

21
22

4. Tillat mer suksess inn i livet ditt

Hvis du virkelig ønsker å bringe suksess inn i livet ditt, må du dyrke deg selv på samme måte som du ville dyrke en hage for å oppnå de beste resultatene. Egenskapene som blir adressert i dette programmet deles av suksessfulle mennesker overalt, men de skjer ikke ved en tilfeldighet eller flaks. De oppstår gjennom vaner, bygget en dag av gangen.

Å leve livet ditt som de fleste mennesker gjør, vil gi deg det de fleste mennesker oppnår. Hvis du nøyer deg med middelmådighet, vil du få et middelmådig liv. Hvis du gir deg selv ditt beste, hver dag, vil ditt beste gi tilbake til deg. Ditt beste gjenspeiles i de personlige egenskapene du besitter.

5. Øk selvbevisstheten din

Å være klar over dine styrker og begrensninger vil ha en direkte effekt på hvordan du oppfører deg og samhandler med andre. Uten denne bevisstheten vil det være mye vanskeligere, om ikke umulig, å oppføre seg på samme måte som høyt presterende mennesker. Denne selvbevisstheten kan påvirke din totale livserfaring. Å jobbe positivt med egenskapene som blir styrket i dette programmet, vil ikke bare forbedre kvaliteten på din egen livserfaring, men også de som er nærmest deg.

23

NYHET - Kjøp programmet i dag 

For å gjøre det enklest mulig for deg har vi følgende muligheter

Du får meditasjonene til odel og eie.

Alt i en betaling

kr 2870

  

Betal i 2 delbetalinger av

kr 1490

totalt kr 2980

Betal i 4 delbetalinger av

kr 800

totalt kr 3200

Ja, jeg ønsker å kjøpe programmet (har du en kampanjekode legger du den inn i neste steg)

Dette er egenskapene du skal jobbe med:

#1 POSITIVITET OG OPTIMISME

Hvis du ønsker å skape et mer positivt, optimistisk og tilfredsstillende liv, begynner det med å skape mer positive, optimistiske og tilfredsstillende tanker. Ved å skape flere positive tanker setter du i gang en kjedereaksjon som naturlig endrer og gir slipp på gamle måter å tenke på, og tar deg i en retning av en mer positiv virkelighet.


DINE KVALITETER2

#2 EMPATI OG MEDFØLELSE


Vitenskapelige studier tyder på at det er både fysiske, følelsesmessige og åndelige fordeler ved å praktisere medfølelse. Fysisk reduserer det stress og forsinker aldringsprosessen. Følelsesmessig bidrar det til å gi deg og andre rundt deg mer glede og lykke. Åndelig sett styrker det din forbindelse og enhet til hele skapelsen.

DINE KVALITETER3

#3 ET POSITIVT SELVBILDE


Med et positivt selvbilde er du i stand til å gjenkjenne dine ressurser og ditt potensial samtidig som du er realistisk om dine muligheter og begrensninger. Selvbilde er viktig fordi hvordan du tenker om deg selv påvirker hvordan du føler om deg selv og hvordan du samhandler med andre og det som er rundt deg. Et positivt selvbilde kan øke ditt fysiske, mentale, sosiale, emosjonelle og åndelige velvære. Et positivt selvbilde gjør livet lettere.
DINE KVALITETER4

#4 ÆRLIGHET


Ærlighet er en av de store dydene, og det krever ofte innsats å leve et ærlig liv. Ærlighet vises gjennom sammenhengen mellom ordene dine, tankene dine og handlingene dine. Fordelene med å leve en ærlig livsstil inkluderer indre fred, tillitsfulle relasjoner, forbedrede intime forhold, bedre helse og velvære, samt positive virkninger for samfunnet som helhet.

DINE KVALITETER5

#5 ENTUSIASME


Entusiasme er sjelen din i handling. Det er en av de mange ressursene sjelen din naturlig besitter. Du har opplevd øyeblikk av entusiasme flere ganger i løpet av livet ditt. Entusiasme er den drivende kraften som gjør intensjonene dine om til virkelighet.

DINE KVALITETER6

#6 RESILIENS - MOTSTANDSKRAFT


Psykologisk sett er motstandskraft evnen til å takle en krise mentalt eller emosjonelt, eller å raskt komme tilbake til den tidligere tilstanden før krisen. Motstandskraft eksisterer når du bruker "mentale prosesser og atferd for å fremme dine personlige ressurser og beskytte deg selv mot de potensielle negative effektene av det som foregår".

DINE KVALITETER7

#7 ANSVARLIGHET


Denne enestående egenskapen aksepterer personlige, mellommenneskelige, karrieremessige, samfunnsmessige og samfunnsrelaterte forpliktelser, selv når de er vanskelige eller ubehagelige. En ansvarlig person følger opp forpliktelser og skaper eller aksepterer aktivt ansvar for sin egen atferd og valg. Å ta ansvar lar deg velge hvordan du skal reagere på utfordringer i livet. Du tar styringen over din egen livsreise.

DINE KVALITETER8

#8 KREATIVITET


Å være kreativ innebærer å tillate intuisjonen din å avsløre muligheter for deg og følge dem i øyeblikket. Med andre ord, det handler om å være i flyt. Kreativitet er en egenskap du har inne i deg. Den krever introspektiv tenkning som er best utført ved en lett, våken alfa-hjernefrekvens. Kreativitet har en spesiell følelse som kan identifiseres, oppmuntres og utvides.

DINE KVALITETER9

#9 KONSENTRASJON


Konsentrasjon refererer til den mentale anstrengelsen du retter mot det du jobber med eller lærer akkurat nå. Som med enhver egenskap, talent eller ferdighet, kan konsentrasjon skjerpes og fokus forbedres. Ved å bruke din mentale muskel kan konsentrasjonen bli betydelig forbedret.

DINE KVALITETER10

#10 INTUISJON


Intuitive mennesker har vanligvis svært gode evner til å forstå og føle med andre, noe som betyr at de kan sanse hva andre tenker og føler. Deres sinn er sterkt innstilt på de vibrerende frekvensene som utstråles av menneskene rundt dem, og de bruker denne informasjonen til å ytterligere forbedre måten de handler på i en situasjon.

DINE KVALITETER11

#11 GENERØSITET


Generøsitet er en beredskap til å gi mer av din tid, talent og/eller verdier. Gjennom generøsitet kan du gjøre en forskjell i verden og aktivt møte behovene til de rundt deg. Generøsitet tiltrekker seg fordeler som lykke, helse, større tilfredshet med livet og større overflod.

DINE KVALITETER12

#12 VENNLIGHET


Vennlighet er evnen til å være vennlig, generøs og hensynsfull. Når mennesker gjør så lite som fem tilfeldige vennlige og gode gjerninger per uke i en periode på seks uker, øker deres nivåer av lykke, angst reduseres og helsen forbedres i følge vitenskapelige studier.

DINE KVALITETER13

#13 SELVTILLIT og SELVSIKKERHET


Selvtillit er en lært egenskap som bygger på prestasjoner og mestring. Det skaper en følelse av selvsikkerhet som oppstår fra ens egen verdsettelse av egne evner eller kvaliteter. Forfatteren Tony Schwartz sa: "Selvtillit tilsvarer trygghet, som tilsvarer positive følelser, som tilsvarer bedre prestasjoner."

DINE KVALITETER14

#14 LOJALITET


Lojalitet er toveis og viktig i alle relasjoner. Det innebærer troskap og en sterk følelse av støtte. Det handler om å være trofast i alle løfter, holde ord, følge opp på planene dine og støtte andre i gode og dårlige tider. Lojalitet er tydelig og urokkelig. Det handler om å vite at man kan stole på hverandre. Lojalitet tiltrekker seg lojalitet. Å være lojal betyr at du er til å stole på.

DINE KVALITETER15

#15 TÅLMODIGHET


Tålmodighet er kjent som den stille dyden. Det er essensielt i dagliglivet og kan bidra til lykke. Å ha tålmodighet betyr å kunne vente rolig i møte med frustrasjon eller motgang. Tålmodighet kan utgjøre forskjellen mellom irritasjon og sinnsro, bekymring og indre fred, sykdom og helse. Tålmodige mennesker opplever mindre depresjon og negative følelser, og de kan håndtere forstyrrende eller stressende situasjoner bedre.

DINE KVALITETER16

Lene Thorgersen Røine

Hei, det er meg som er ansvarlig for Silvametoden i Norge og Sverige, og driver firma Rå i hue og varm i hjerte. Jeg har jobbet med mental trening og personlig utvikling siden 2008.

Det var Laura Silva Quesada (som du ser til høyre her sammen med meg) som sertifiserte meg i Silvametoden. Laura er datteren til Jose Silva som grunnlag Silvametoden. En metode som lærer deltagerne å bruke visualisering og forestilling for å koble om underbevisstheten med positiv programmering, ta i bruk mer av potensialet sitt og å nå mål. Silvametoden har i årtier vært ansett som det originale og mest imiterte programmet innen dynamisk meditasjon.

Jeg ønsker deg lykke til med “Styrk egenskapene dine”.

Laura og Lene

Hvordan får jeg produktet mitt?

Programmet "Styrk egenskapene dine" foregår hjemme i ditt eget tempo.

Det er et program som spenner over 15 egenskaper, totalt 30 meditasjoner. Alt du trenger en en datamaskin eller din mobil, og en investering av din tid til å gjøre disse fine øvelsene. Du får en egen epost med informasjon om innlogging og hvordan du får tilgang til materialet ditt i Simplero. Du finner produktet under vår medlemsside som heter Produkter fra Silvametoden og Rå i hue. Ta kontakt på lene@silvametoden.no om noe skulle være uklart. Du kan laste ned appen Simplero og lett ha tilgang på mobiltelefonen.

100% FORNØYD GARANTI!

Er du ikke fornøyd med programmet kan du innen 7 dager si fra – og du får pengene tilbake. 

pengene tilbake garanti gjennomsiktig bakgrunn